Ruoi Giam

Your awesome Tagline

90 notes

february-wooden-fish:

“Yêu dù khó khăn và trắc trở đến đâu nhưng chỉ một phút giây bên nhau cũng thấy êm ấm và bình yên. Và ai cũng biết rằng, hạnh phúc nhất cho cả cuộc hành trình dài một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, với cái kết có hậu là trọn vẹn bên nhau. Nhưng chữ ngờ ở đời đâu ai có thể dự đoán được.”
[st]

february-wooden-fish:

Yêu dù khó khăn và trắc trở đến đâu nhưng chỉ một phút giây bên nhau cũng thấy êm ấm và bình yên. Và ai cũng biết rằng, hạnh phúc nhất cho cả cuộc hành trình dài một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, với cái kết có hậu là trọn vẹn bên nhau. Nhưng chữ ngờ ở đời đâu ai có thể dự đoán được.

[st]

(via donghoang)

3 notes

Vết sẹo này, cơ thể này, ý chí này và con người của tôi hôm nay là bằng chứng cho những gì tôi đã trải qua và tôi sẽ còn chưa dừng lại.
Mann up

272 notes

phapsu:

Infographic : bạn biết ăn sushi trọn vẹn chưa?

mình thấy người ta hay bị cái vụ bỏ mù tạt vô quậy tưng trong chén tương, mình cũng vậy…

(Source: cuong205a)

2 notes

Tết này chỉ muốn được đi chùa, nếm tí hương khói cho tâm tịnh, lòng an…Ảnh: Tri Nguyen - Hội quán Minh Hương (Chùa Minh Hương)

Tết này chỉ muốn được đi chùa, nếm tí hương khói cho tâm tịnh, lòng an…

Ảnh: Tri Nguyen - Hội quán Minh Hương (Chùa Minh Hương)

328 notes

Ngắn và vui

crisvo:

1. Bạn gái tôi viết email than phiền rằng lâu nay chúng tôi gặp vấn đề trong giao tiếp. Tôi bèn bật skype để hỏi tại sao. Cô ấy không online nhưng sau đó nhắn tin qua Facebook rằng thật ra không có chuyện gì cả. Tôi bèn viết blog rằng tôi rất yêu cô ấy, xin đừng lo lắng. Nàng bình luận ở dưới là…

(Source: tai--to---oct9th, via evgkt)

118,909 notes

awkwardsituationist:

after an apparent attack by a fox, a street cat named bob was found injured and curled up in the hallway outside of a support housing flat in tottenham were james bowen, a recovering heroin addict and homeless busker, was staying. james took the cat in, got him to the rspca, and nursed him back to health using what little drug money he had for antibiotics.

but in the process, bob helped to nurse james back to health as well, giving him a reason to get up in the morning and get clean. since his recovery, bob has refused to leave james side, following him everywhere for the last six years.

thanks to a literary agent who passed him on the streets, james has since written an international bestselling book about his hardships and friendship with bob. “we’re two injured souls looking for someone we can trust,” james says. done in collaboration with the writer garry jenkins from an islington café, the book also attempts to dispel some of the social stigma that goes with homelessness.

photos by silvertony45 and analog photos

(via trongtimcolua)