Ruoi Giam

Your awesome Tagline

4 notes

Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn được trở thành một củ hành tây, nếu ai làm tôi đau, người đó sẽ phải khóc.
Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn biến thành gió, nếu ai cố gắng ràng buộc tôi, người đó sẽ bị sự lạnh lẽo vây quấn.
Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn mình là những tia nắng, nếu ai muốn bắt lấy tôi, người đó sẽ bị “say”.
Bởi vì…
Tôi muốn được tự do.
Và bởi…
Tôi muốn yêu một cơn gió.

Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn được trở thành một củ hành tây, nếu ai làm tôi đau, người đó sẽ phải khóc.

Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn biến thành gió, nếu ai cố gắng ràng buộc tôi, người đó sẽ bị sự lạnh lẽo vây quấn.

Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn mình là những tia nắng, nếu ai muốn bắt lấy tôi, người đó sẽ bị “say”.

Bởi vì…

Tôi muốn được tự do.

Và bởi…

Tôi muốn yêu một cơn gió.

Filed under tình yêu Khóc

  1. daitrangpt posted this